Het belang van de coachingaanpak

Vitaliteitscoach

De moderne wereld eist economische welvaart, groot en beter. Toch zijn in veel gevallen grote verdiensten toe te schrijven aan diegenen die moeite hebben om hun energie op het werk volledig te benutten. Het resultaat is een onvermogen om activiteiten als werk en leven te integreren. In de ruimere samenleving heeft dergelijke overmatige stress een directe impact op de kwaliteit van het leven van de mensen. De vitaliteitscoaching is erop gericht dit lijden te verlichten en de kwaliteit van het leven van de mensen te verbeteren, zowel op het werk als daarbuiten in de leefomgeving. De organisatie van de ondernemer moet zich in de eerste plaats richten op de infrastructuur van een bedrijf waar zijn energie of inspanning op de juiste manier wordt gekanaliseerd. De volgende en misschien meer essentiële stap is de werknemers te helpen hun inzicht in zichzelf en hun omgeving te verscherpen. Dit zal op zijn beurt de productiviteit van het bedrijf verbeteren.

Bij vitaliteitscoaching gaat het om persoonlijke empowerment. Het heeft tot doel de werknemers te laten inzien dat zij autonoom zijn en een aanzienlijke hoeveelheid macht bezitten die door de organisatie ter beschikking wordt gesteld. Zo worden in de keten van het proces de werknemers en de lijnmanager alsook het bedrijf als geheel gestimuleerd om de aard van het werk en/of het leven te veranderen. De productiviteit van het bedrijf zal daardoor toenemen en bijgevolg zullen de mensen die er werken en hun leven in het algemeen worden beschermd. De werknemers die in het bedrijf werken zullen daardoor een groter gevoel van identiteit hebben. Dit brengt met zich mee dat zij een doelgericht en creatief leven zullen leiden. De verschillende leden van een personeelsbestand zullen dus in een betere positie zijn om hun individuele uitdagingen aan te gaan. Er zal meer aandacht zijn voor het proberen op te lossen van conflicten en moeilijkheden. In de organisatie zal de aanpak van vitaliteitscoaching variëren naargelang de doelstellingen van de organisatie. Over het algemeen geldt het volgende.

1. De organisatie moet streven naar een grotere urgentie.2. Bijgevolg geven de werknemers in feite bijna hun eigen verantwoordelijkheden door. Veel organisaties vinden de aanpak van vitaliteitscoaching een goede en efficiënte manier om alle energieën in de organisatie ten goede te laten komen van iedereen. De vitaliteitscoaching is vooral nodig waar mensen ‘bang’ zijn om hun werk te doen, omdat het vaak uit angst en misschien zelfs luiheid achterwege blijft. Overal waar de aanpak gedeeltelijk succesvol is, zijn de bedrijven in staat de wil en de energie te bundelen van alle buitengesloten gelukkige collega’s. De aanpak van vitaliteitscoaching is in het belang van de onderneming en noodzakelijkerwijs in het belang van haar werknemers. De werknemers kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor het leven van anderen, maar zij kunnen zeker verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Dit betekent dat de organisatie haar eigen moeilijkheden onder ogen moet zien bij het gebruik van vitaliteitscoaching. De onweegbaarheid van deze aanpak is het feit dat deze werknemers, medewerkers en het bedrijf als geheel altijd iets te doen moeten hebben om hun algehele welzijn te behouden en te verbeteren. Dit vereist een redelijk tempo op het werk en op deSincereaspiratie of interesse. Een succesvolle aanpak van de vitaliteitscoaching is de aanpak die zorgt voor verantwoorde gemakken, een gevoel van zin en welzijn, waardoor de werknemers zich productiever en gelukkiger gaan voelen. De voordelen van de aanpak die deze effecten teweegbrengt, betekent dat hij de moeite waard is en door elke competente persoon kan worden uitgeprobeerd. De werknemers zijn verdiensten van de vitaliteitscoaching Deze aanpak helpt.

Lees meer

Leefstijlcoach

 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.